Caeli

Custom Icon

Ruim 500 piekbelasters moeten worden uitgekocht

Gister heeft Johan Remkes zijn rapport bekend gemaakt voor wat betreft de stikstofcrisis in Nederland. Hij werd aangesteld om het vertrouwen tussen boeren, natuurorganisaties en overheid te herstellen.

 

2030
De bemiddelaar vindt dat het doel om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren in stand moet blijven. Het is belangrijk om meetmomenten in 2025 en 2028 toe te voegen om in de gaten te houden of dit mogelijk blijft.

 

Piekbelasters gecompenseerd
Één van de belangrijkste punten uit het rapport van Remkes zijn de piekbelasters. Dit zijn bedrijven die veel uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden, zogenoemde Natura-2000 gebieden. In Nederland kennen wij ruim 162 Natura-2000 gebieden die in de Europese wet zijn vastgelegd.

Remkes noemt dat 500 tot 600 van deze piekbelasters binnen een jaar moeten stoppen met uitstoten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door ze te verplaatsen. Gedwongen uitkoop zou pas een laatste mogelijkheid zijn, met een goede compensatie. De nadruk ligt er vooral op dat de piekbelasters zonder dwang overstag moeten kunnen en ruim gecompenseerd moeten worden.

 

KDW afschaffen
Remkes zegt dat er in plaats van de kritische depositiewaarde (KDW) er actief gekeken moet worden naar de emissies en de natuur. De KDW geeft aan bij welke mate van stikstofdepositie de natuur over lange tijd kan verdragen zonder dat het wordt aangetast. De daadwerkelijke staat van de natuur is een beter meetpunt dan de theoretisch vastgestelde KDW.

 

NO2, NH3 Nederland 2021, piekbelasters

Caeli
Bij Caeli werken wij met zowel satellietdata als grond meetstations. Zo kunnen wij uitstoot precies bijhouden. Wij monitoren verschillende gassen en leveren deze als datasets of bouwen dashboards op maat. Wij brengen graag voor u de stikstofcrisis in kaart. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Deel dit bericht