Nitrogen Insights Monitor

Optimaliseer uw stikstofbeheer en verminder emissies

Onze tool biedt een eenvoudige manier om stikstofdioxide- en ammoniakniveaus te visualiseren en te monitoren. Hiermee kunt u uw stikstofbeheer verbeteren en de uitstoot van emissies verminderen.
Stikstof monitor dashboard voorbeeld
Data pakket
We bieden u onze data in CSV- en TIFF-indeling om meteen aan de slag te gaan.
Toegankelijk Dashboard
Altijd en overal toegang tot uw gegevens. Uw eigen online dashboard, gevuld met kaarten en grafieken.
Documentatie
U ontvangt een rapport met uitleg over onze bevindingen. Inclusief kaarten en grafieken voor de juiste inzichten.
Emissie tot depositie
De levenscyclus van luchtvervuiling
Emissie
Emissie verwijst naar de uitstoot van vervuilende stoffen in de atmosfeer, door fabrieken, auto’s en andere bronnen.
Concentratie
Concentratie verwijst naar de hoeveelheid vervuilende stoffen die in de lucht aanwezig zijn op een bepaalde locatie en tijd.
Depositie

Depositie verwijst naar de afzetting van vervuilende stoffen op het aardoppervlak. Dit kan door regen of sneeuw (natte depositie), of direct (droge depositie).

Kaart voorbeeld van stikstof monitor
Van kolom naar leefniveau
Concentraties op leefniveau in beeld
Het omzetten van satellietmetingen van kolom- naar leefniveau is essentieel voor een goede beoordeling van de impact van verontreinigende stoffen op menselijke gezondheid en het milieu.
Combine data sources
Emissies visualiseren voor een gerichte aanpak
Onze monitor helpt bij het meten van NO2– en NH3-emissies per regio, waardoor een regiospecifieke aanpak mogelijk is om stikstofgerelateerde problemen aan te pakken en de gezondheid van mens en milieu te beschermen.
stikstof concentraties in grafiek vorm

Start met de Nitrogen Insights Monitor

Geïnteresseerd in onze Nitrogen Insights Monitor? Vul het contactformulier in en ons team zal spoedig contact met u opnemen.