Caeli

Custom Icon
Nitrogen Insights Monitor

Optimaliseer uw stikstofbeheer en verminder emissies

Onze tool biedt een eenvoudige manier om stikstof niveaus te visualiseren en te monitoren. Hiermee kunt u uw stikstofbeheer verbeteren en de uitstoot van emissies verminderen.
Afbeelding met een voorbeeld van het Nitrogen Insights Monitor Dashboard met een stikstof kaart
Data pakket
We bieden u onze data in CSV- en TIFF-indeling om meteen aan de slag te gaan.
Toegankelijk Dashboard
Altijd en overal toegang tot uw gegevens. Uw eigen online dashboard, gevuld met kaarten en grafieken.
Documentatie
U ontvangt een rapport met uitleg over onze bevindingen. Inclusief kaarten en grafieken voor de juiste inzichten.
Emissie tot depositie
De levenscyclus van luchtvervuiling
Illustration depicting emission sources and their upward rise in the air
Emissie
Emissie verwijst naar de uitstoot van vervuilende stoffen in de atmosfeer, door fabrieken, auto’s en andere bronnen.
Illustration depicting measurement of concentration in the air
Concentratie
Concentratie verwijst naar de hoeveelheid vervuilende stoffen die in de lucht aanwezig zijn op een bepaalde locatie en tijd.
Illustration depicting deposition
Depositie

Depositie verwijst naar de afzetting van vervuilende stoffen op het aardoppervlak. Dit kan door regen of sneeuw (natte depositie), of direct (droge depositie).

Voorbeeldkaart met stikstof concentraties op leefniveau met behulp van de Nitrogen Insights Monitor
Van kolom naar leefniveau

Stikstof concentraties op leefniveau in beeld

Het omzetten van satellietmetingen van kolom- naar leefniveau is essentieel voor een goede beoordeling van de impact van stikstof op de menselijke gezondheid en het milieu.
Visualiseer om te optimaliseren

Emissies visualiseren voor een gerichte aanpak

Onze monitor helpt bij het meten van NO2 en NH3 emissies per regio, waardoor een regiospecifieke aanpak mogelijk is om stikstofgerelateerde problemen aan te pakken en de gezondheid van mens en milieu te beschermen.
Vergelijking van ammoniak (NH3) en stikstofdioxide (NO2) niveaus met behulp van de Nitrogen Insights Monitor

Starten met onze monitor?

Geïnteresseerd in onze Nitrogen Insights Monitor? Vul het contactformulier in en ons team zal spoedig contact met u opnemen.