Carbon Emission Monitor

Met onze CEM kunt u uw assets tracken en risicofactoren in kaart brengen.

Koolstofdioxide monitoren

Iedereen heeft het recht om schone lucht in te ademen. Bedrijven kunnen steeds groenere maatregelen treffen wanneer zij een betrouwbaar inzicht hebben in de uitstoot.

Assets tracken

Nederland registreert emissies, beter bekend als de emissieregistratie. Bedrijven registreren hun eigen emissies, die vaak pas na twee jaar beschikbaar zijn. Inmiddels zijn de technieken verbetert en kunnen we betere beslissingen nemen. Zo kunnen wij helpen met het monitoren van assets en de uitstoot daarvan. Met behulp van echte data weten bedrijven direct waar ze aan toe zijn.
assets tracken carbon emission_monitor

Risicofactoren in kaart

Wij helpen door het in kaart brengen van risicofactoren zoals luchtkwaliteit, biodiversiteit en uitstoot. Deze hebben betrekking op alle assets overal ter wereld. Daarnaast kunnen wij ook direct inzicht bieden in plotselinge gebeurtenissen die invloed hebben op de uitstoot zoals bosbranden, vulkaanuitbarstingen, explosies en andere risicofactoren van onze leefomgeving.