Caeli

Custom Icon

De luchtkwaliteit van 2019 tot 2022

Impact van het Schone Lucht Akkoord (SLA) en gemeentelijke monitoring

In de periode van 2019 tot en met 2022 is er een duidelijke ontwikkeling van de luchtkwaliteit en haar invloed op de volksgezondheid en het milieu. Met het innovatieve Schone Lucht Akkoord zijn gemeentes intensiever betrokken bij het streven naar een gezonde leefomgeving. Dit akkoord heeft geleid tot een grotere focus op monitoring en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Het Schone Lucht Akkoord, gelanceerd als reactie op de verontrustende luchtkwaliteitstrends, heeft gemeentes aangemoedigd om actie te ondernemen. De nadruk ligt op het bereiken van schone lucht voor alle inwoners door inzichtelijk te maken wat een gezonde leefomgeving precies inhoudt. Gemeenten nemen het voortouw door de luchtkwaliteit te monitoren, waarbij ze specifiek letten op bronnen zoals houtstook, mobiliteit, industrie en landbouw.

De gemeentelijke monitoring is een cruciale stap om de luchtkwaliteit effectief te kunnen beheren. Door gedetailleerde gegevens te verzamelen en te analyseren, kunnen gemeentes nauwkeurig vaststellen waar de grootste uitdagingen liggen. Houtstook, vaak onderschat als bron van verontreiniging, wordt nu zorgvuldig in de gaten gehouden. Daarnaast worden verkeerspatronen en mobiliteitskeuzes nauwgezet gevolgd, wat resulteert in een gerichtere aanpak om schone vervoersalternatieven te bevorderen.

Als we kijken naar de periode van 2019 tot en met 2022, wordt duidelijk dat er een positieve verschuiving is opgetreden in de aanpak van luchtkwaliteit in Nederlandse gemeenten. De Covid periode is duidelijk zichtbaar en het lijkt alsof we in Nederland weer naar dezelfde waardes bewegen als in de pre-covid periode (2019). Het Schone Lucht Akkoord heeft gezorgd voor meer bewustzijn en actie, terwijl monitoring binnen gemeentes helpt om op gerichte wijze te werken aan het verminderen van luchtverontreiniging. De weg naar een schonere lucht is ingeslagen en gemeenten spelen een cruciale rol in dit belangrijke streven.

 

Interactieve kaart

De interactieve kaart biedt een fascinerend inzicht in de evolutie van stikstofdioxide (NO2) concentraties in Nederlandse gemeentes gedurende de periode van 2019 tot en met 2022. Van pre-covid in 2019 en het jaar 2020 waarbij een duidelijke trendbreuk in concentraties zichtbaar is. Deze geavanceerde tool toont directe gegevens van satellietwaarnemingen, met een bijzondere focus op stikstofdioxide, een belangrijke indicator van luchtkwaliteit en verkeersgerelateerde vervuiling.

De kaart laat op gedetailleerde wijze zien hoe NO2-concentraties zich hebben ontwikkeld over deze vier jaar. Door de verschillende kleurschakeringen op de kaart kunnen gebruikers snel en eenvoudig de gebieden identificeren waar hoge of lage NO2-niveaus werden gedetecteerd. Deze visuele weergave biedt een duidelijk beeld van de luchtkwaliteitstrends in verschillende gemeentes.

Door over de kaart te scrollen is het mogelijk om de jaarlijkse gemiddelde concentratie waardes per gemeente te zien. Onderzoekers, beleidsmakers en het publiek kunnen zo beter begrijpen en onderzoeken hoe verschillende factoren, zoals verkeer, industrie en topografie, hebben bijgedragen aan de variatie in NO2-concentraties.

 

 

Vergelijk jouw gemeente met de omliggende gemeenten

De onderstaande grafiek biedt een gerichte vergelijking van stikstofdioxide (NO2) concentraties gedurende de jaren 2019 tot en met 2022. Deze visuele representatie onthult de dynamische veranderingen in NO2niveaus over deze vier jaar. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de luchtkwaliteitsevolutie in specifieke locaties. Door gemeentes te selecteren en te vergelijken, krijgt u een beknopt maar gedetailleerd overzicht van hoe de luchtkwaliteit in verschillende regio’s is verschoven over deze periode.

 

 

Procentuele verandering

De procentuele veranderingen in de laatste twee jaren (2021-2022) zijn in onderstaande interactieve kaart goed zichtbaar. In Noord Holland waren de waardes in de uitloop van Covid redelijk laag, maar zijn in 2022 in vele gemeenten weer boven de 2019 waardes uitgekomen. Heiloo is de gemeente met de grootste procentuele stijging ten opzichte van 2021 (+32,63%) en de gemeente Beesel in Noord Brabant is de gemeente met de grootste daling (-9,57%).

 

Onderstaande afbeeldingen van 2019 tot en met 2022 zijn separaat te downloaden en te gebruiken onder bronvermelding.

Deel dit bericht

Ontdek luchtkwaliteits data op wijkniveau!

Caeli biedt de mogelijkheid om nog gedetaileerder naar uw gemeente te kijken. Neem de controle over de luchtkwaliteit en maak weloverwogen beslissingen voor een schonere toekomst.