Caeli

Custom Icon

Luchtkwaliteit gemeten door satelliet

​Luchtkwaliteit en klimaatonderzoek is erg belangrijk. Het kan een grote invloed hebben op onze gezondheid. Maar hoe weten we nou precies welke stoffen er in onze lucht zitten en hoe ze zich bewegen? Dit wordt in kaart gebracht met behulp van TROPOMI. Een meetinstrument wat op de Sentinel-5 precursor, op 824 kilometer boven het oppervlak, meedraait.

 

2600 kilometer
​TROPOMI is een Nederlands satellietinstrument dat de luchtkwaliteit onderzoekt. Dit gebeurt wereldwijd en nauwkeuriger dan ooit. TROPOMI doet er 100 minuten over om een baan om de aarde te maken. Een baan is 2600 bij 7 kilometer. Op deze manier brengt het instrument de hele aarde atmosfeer in één dag in kaart.

 

TROPOspheric monitoring instrument
​TROPOMI staat voor TROPOsphereic Monitoring Instrument. Oftewel een satellietinstrument dat metingen verricht aan de onderste laag van onze dampkring. Dit wordt ook wel de troposfeer genoemd. De satelliet werd op 13 oktober 2017 gelanceerd. TROPOMI is niet het eerste instrument wat in staat is om dit te doen. Echter wel het meest nauwkeurig. Hij kan smalle details van 5.5 × 3.5 km2 observeren.

 

Licht weerkaatsen
Het instrument heeft vier detectoren die samen golflengtes in het infrarood, zichtbaar licht en ultraviolet kunnen waarnemen. Hierdoor kan hij de belangrijkste gassen van de dampkring observeren zoals ozon, stikstofdioxide, koolmonoxide, methaan en zwaveldioxide. TROPOMI ziet de gassen niet, maar meet licht dat door de dampkring wordt weerkaatst en vergelijkt dit met direct zonlicht. Elk gas absorbeert een andere golflengte van licht, hierdoor kan TROPOMI de verschillen meten. Op basis van de verschillen in het licht wordt vastgesteld welk gas, in welke hoeveelheid.

Met de gegevens van TROPOMI wordt er gekeken naar luchtkwaliteit. Zo kan er worden gezien wat de impact is van de mens op de lucht, zoals de uitstoot van stikstofdioxide. Daarnaast kan het instrument ook observeren wat er met de lucht gebeurt na een bosbrand of vulkaanuitbarsting. Tijdens deze natuurrampen komen veel gassen vrij. Zo werden er tijdens de Australische bosbranden in 2019 en 20202 een hoge concentratie formaldehyde en glyoxaal gemeten. Daarnaast heeft hij ook zeer grote hoeveelheden koolstofmonoxide ontdekt. Deze pluim begon boven Zuidoost-Australië, maar is vervolgens over de Stille Oceaan naar Zuid-Amerika getransporteerd. Maar ook de luchtvervuiling in Noord-India en aan de Chinese Oostkust is duidelijk zichtbaar.

​In Nederland worden voornamelijk wolken van stikstofdioxide ontdekt. Deze worden veroorzaakt door verkeer en industrie. Dankzij TROPOMI kan er goed onderscheiden worden wat de precieze bronnen zijn, de invloed van de wind en hoe de concentraties per dag kunnen veranderen.

Deel dit bericht