Caeli

Custom Icon

Emissie hotspots zichtbaar met satelliet

Op de klimaattop COP26 wordt op dit moment besproken hoe de opwarming van de aarde beperkt kan worden tot maximaal 2 graden. Inzicht in de grootste bronnen van vervuiling is hierbij cruciaal. Caeli biedt dit inzicht. Niet op grond van theoretische meetgegevens, maar met actuele en historische satelliet data.

 

Uitstoot meten
Terwijl de uitstoot van CO₂ (koolstofdioxide) kan worden verkregen uit de papieren werkelijkheid van berekeningen, kan Caeli de daadwerkelijke emissie van NO₂ (stikstofdioxide) laten zien aan de hand van real-time satelliet data. NO2 komt vrij bij, vooral fossiele, verbrandingsprocessen. Omdat de uitstoot van NO₂ en CO₂ grotendeels hand in hand gaan, kunnen vanuit de NO2-data ook bronnen van CO2 kunnen worden gelokaliseerd.

 

De hoeveelheid NO2 in een gebied van 100 x 100 meter
Partijen die zich bezighouden met het reduceren van schadelijke uitstoot, zoals overheden en ingenieursbureaus, hebben baat bij actuele data zodat ze kunnen zien waar werk aan de winkel is. Caeli kan zeer precieze satelliet data bieden over de hoeveelheid NO₂, tot op een gebied van 100 bij 100 meter nauwkeurig. Dus van een specifieke kolenmijn in Zuid-Afrika tot een schoorsteen in Mexico-Stad. Op dezelfde manier kan bijvoorbeeld ook het effect van de sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam eind 2019 worden bepaald. En wie nu wil starten met de reductie van uitstoot kan een nulmeting maken die het effect van de maatregelen straks onomstotelijk vaststelt.

Deel dit bericht