Caeli

Custom Icon

De invloed van luchtvervuiling op de gezondheid

Nederland is op weg om in 2030 de gezondheidsschade door luchtvervuiling te verminderen met 47% tot 52% ten opzichte van 2016. Dit blijkt uit een voortgangsrapportage van het Schone Lucht Akkoord [1]. Nederland heeft in de afgelopen jaren vooruitgang geboekt met het verminderen van luchtvervuiling in de atmosfeer. De lucht in Nederland wordt steeds schoner, maar we zijn er nog niet.

De lucht bevat vele verschillende deeltjes en gassen, waarvan sommige schadelijk zijn voor de gezondheid. De meeste gezondheidsschade is afkomstig van fijnstof (PM), stikstofdioxide (NO₂) en ozon (O₃).

 

Fijnstof (PM)
Fijnstof zijn deeltjes die zweven in de lucht met een diameter kleiner dan 10 micrometer. Hoewel fijnstof ook uitgestoten wordt door natuurlijke bronnen, draagt de mens het meeste bij. Deze stofdeeltjes worden uitgestoten door onder andere wegverkeer, verbranding van houtstook en landbouw. Fijnstof heeft een grote impact op de gezondheid en is de oorzaak van zo een 9000 doden in Nederland per jaar. [2]

Fijnstof bestaat uit 3 soorten. PM₁₀, dit zijn de deeltjes kleiner dan 10 micrometer. PM₂,₅, dit zijn alle deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer en ultrafijnstof, dit zijn alle deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer. Deze kleine deeltjes worden ingeademd, afhankelijk van hoe fijn het deeltje is, dringt het deeltje zich ver in het lichaam. Sommige deeltjes infiltreren zich zelfs in de bloedbanen.

Hoe fijner de stof is, de schadelijker het is voor de gezondheid. Langdurige blootstelling aan deze deeltjes draagt bij tot het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, aandoeningen van de luchtwegen, en het krijgen van longkanker. [3]

 

Ozon (O₃)
Ozon is een gas dat door verschillende chemische reacties ontstaan in de lucht, maar ook van nature ontstaat er ozon doordat zonlicht reageert met koolwaterstoffen en stikstofoxidegassen.

Ozon op 30 kilometer hoogte is cruciaal voor natuur en leven op aarde, het verminderd de hoeveelheid ultraviolet licht dat doordringt. Daarentegen, Ozon op leefniveau heeft een negatief effect op de gezondheid. Het is een agressief gas en beschadigt de slijmvliezen. Het draagt ook bij aan het ontwikkelen van hart- en vaatziekte, ademhalingsproblemen en een verminderde longfunctie, doordat het gas diep in de longen door dringt en ontstekingsverschijnselen veroorzaakt. Daarnaast beïnvloedt het ook het ecosysteem en kan het de opbrengsten van landbouw en bosbouw verlagen. [3]

 

Stikstofdioxide (NO₂)
De uitgestoten stikstofdioxide is voornamelijk afkomstig van voertuigen, elektriciteitscentrales en fabrieken. Het gas blijft in de vertakkingen van de luchtwegen hangen, waardoor het de longen verhinderd in functioneren. NO₂ kan de oorzaak zijn van onder andere bronchitis, astma luchtweginfecties en verminderde longfunctie. Het gas draagt ook bij aan de vorming van fijnstof en ozon. [3]

Stikstof is nodig in voor de natuur en planten, maar te veel stikstof is een probleem. Wanneer de concentratie van dit gas te hoog is, kan er een monocultuur ontstaan. Hierdoor brengt te veel stikstofdioxide niet alleen de biodiversiteit in gevaar, maar ook ieders gezondheid.

 

Caeli
Wilt u er zeker van zijn dat uw gemeente of provincie de schone lucht akkoord doelen behaald in 2030? Met behulp van satellietdata en onze unieke algoritmes heeft Caeli het mogelijk gemaakt om de luchtkwaliteit in de gaten te houden door middel van de Air Quality Monitor. Hiermee kan de luchtkwaliteit voortgang per regio gemonitord worden. Benieuwd hoe de luchtkwaliteit zich ontwikkelt in uw regio? Neem contact op voor meer informatie.

 

 

Bronnen:

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/14/gezondheidswinst-door-schonere-lucht-in-nederland

[2] https://www.tno.nl/nl/duurzaam/klimaat-luchtkwaliteit/fijnstofaanpak-gezondheidswinst/

[3] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5286cd4d-en/index.html?itemId=/content/component/5286cd4d-en#section-d1e11564

Deel dit bericht