Caeli

Custom Icon

De invloed van luchtkwaliteit op uw gezondheid

Luchtkwaliteit speelt een belangrijke rol in de maatschappij. Niet alleen vanwege de hoge economische kosten, maar ook vanwege het effect op de gezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit de kans op longklachten verhogen. Luchtkwaliteit wordt gemeten in µg/m³, hier zijn ook wettelijke en adviesnormen voor opgesteld. Dit is gebaseerd op de stoffen die in de lucht aanwezig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld stikstofdioxide (NO₂) en fijnstof (PM10 en PM2,5).

 

Stikstofdioxide en fijnstof
Stikstofdioxide is een belangrijk gas in de lucht. Het is een verbinding van stikstof en zuurstof die ontstaat bij de verbranding van brandstoffen op hoge temperatuur. Bijvoorbeeld door auto’s en vrachtauto’s. Het is een goed meetbare stof. Als ergens veel stikstofdioxide aanwezig is, zitten er meerdere andere vieze stoffen in de lucht. Daarom wordt deze stof gebruikt om te kunnen meten hoe schoon de lucht ergens is.

Fijnstof zijn de deeltjes die niet zichtbaar zijn, maar toch in de lucht aanwezig zijn. Er zit van nature fijnstof in de lucht, maar het grootste deel wordt door de mens veroorzaakt. Bijvoorbeeld de roetdeeltjes die vrijkomen wanneer benzine wordt verbrand. Deze deeltjes worden ingeademd. Hoe kleiner ze zijn, hoe dieper ze in uw longen terecht kunnen komen en hoe meer last u ervan kan krijgen.

Door de hoeveelheid wegverkeer en industrie is de luchtkwaliteit in grote steden vaak slechter dan in kleine dorpjes. Daardoor ontstaat er bijvoorbeeld ook vaak smog. Smog ontstaat wanneer de schadelijke stoffen in de lucht op elkaar reageren. Daarnaast is luchtvervuiling een grensoverschrijdend probleem. De lucht vanuit het Ruhrgebied waait ook Nederland in.

 

Impact op gezondheid
Het inademen van slechte lucht kan veel effect hebben op de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks ongeveer 6,7 miljoen mensen vroegtijdig overlijden aan de gevolgen van luchtvervuiling. De gemiddelde levensduurverkorting per persoon is gemiddeld 13 maanden. Wanneer je 5 jaar lang consequent PM2,5 inademt kan dit uw levensduur met 2 maanden afnemen. Daarnaast kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot klachten als hoesten en kortademigheid en luchtwegaandoeningen zoals astma veroorzaken of verergeren. Zo hebben gemiddeld 12.400 kinderen ieder jaar last van bronchitisklachten door luchtvervuiling.

Gelukkig is een slechte luchtkwaliteit een omkeerbaar probleem en zijn er oplossingen om deze te verbeteren. Zelf kunt u niet de luchtkwaliteit van uw stad of dorp verbeteren, daar is hulp van de gemeente bij nodig, maar er zijn kleine dingen om rekening mee te houden voor uw gezondheid. Het belangrijkste is om erachter te komen hoe goed de luchtkwaliteit bij u in de buurt is. Mocht er een slechte luchtkwaliteit zijn waar u woont kunt er rekening mee houden om bijvoorbeeld niet buiten te sporten als er veel auto’s in de buurt rijden. Daarnaast komt er bij houtstook veel fijnstof vrij, dus door de openhaard of vuurkorf uit te houden beschermt u uzelf, en uw buren, tegen het inademen van extra fijnstof.

Deel dit bericht