Caeli

Custom Icon

Caeli data brengt piekbelasters in kaart

Bij Caeli brengen we piekbelasters in kaart tijdens stikstofcrisis

Het is nu twee weken geleden dat het rapport van Remkes over de stikstofcrisis bekend is gemaakt. Ondanks het rapport is er nog steeds onduidelijkheid wat de plannen van het kabinet zijn en wie de piekbelasters precies zijn. Bij Caeli hebben wij de piekbelasters wel al per gemeente in kaart gebracht.

 

Wie zijn de piekbelasters?
In het rapport van Remkes werd genoemd dat er tussen de 500 en 600 piekbelasters binnen een jaar moeten stoppen met uitstoten. Uit bronnen van het Financieel Dagblad uit Den Haag blijkt nu dat dit aantal niet klopt. Volgens het FD werkt stikstofminister Christianne van der Wal aan een plan waarin 3500 piekbelasters rond natuurgebieden hun stikstofemissie moeten minimaliseren.

 

PAS-melders
Naast piekbelasters worden ook PAS-melders overal genoemd in het debat over de stikstofcrisis. Maar wat zijn dit precies? PAS-melders zijn bedrijven en ondernemingen die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden volstaan met een melding. Vóór de nieuwe stikstofuitspraak van de Raad van State hadden zij geen vergunning nodig, maar sinds 2019 moeten ook zij een vergunning krijgen. Door piekbelasters te minimaliseren komt er stikstofruimte vrij. Dit komt niet alleen ten goede van de natuur, maar ook voor het legaliseren van PAS-melders. Dit houdt in dat er meer piekbelasters moeten stoppen. Maar hoe we van 500 tot 3500 piekbelasters gaan is nog de hamvraag.

 

Lucht meten met satellietdata
En hoe de lijst met piekbelasters wordt bepaald is ook nog onduidelijk. Op dit moment lijkt de overheid alleen gebruik te maken van grondmeetstations voor de metingen. Deze data laat niet een volledig plaatje zien. Een grondmeetstation meet alleen de lucht waar hij staat en niet de lucht er omheen. In Drenthe zijn er bijvoorbeeld maar drie meetstations, maar ruim 14 Natura-2000 gebieden die verspreid zijn over de provincie. Deze drie grondmeetstations meten van maar drie precieze punten de luchtkwaliteit. Door middel van satellietdata in combinatie met grondmeetstations kan er een veel vollediger beeld ontstaan.

 

Ranking per gemeente
Dit is wat wij doen bij Caeli. Wij maken gebruik van de data van grondmeetstations en satellietdata. Zo creëren wij een betrouwbaar overzicht van wat er speelt in de lucht tijdens de stikstofcrisis. Wij kijken niet alleen naar stikstof vlakbij Natura-2000 gebieden, maar overal in Nederland. Bij Caeli wachten we 7 november niet af om de lijst van Christianne van de Wal te bekijken. Vanaf 1 november laten wij zien welke gemeenten de grootste uitdagingen hebben op basis van onze data. Wil jij weten hoeveel piekbelasters er in jouw gemeente of provincie zijn? Bekijk hier onze kaarten.

Deel dit bericht