Top 100 Stikstofdioxide- en ammoniak lijsten opnieuw gepubliceerd

Begin deze maand zijn er twee lijsten met de 100 grootste ammoniak en stikstofoxiden uitstoters gepubliceerd van het RIVM. Deze lijsten zijn bedoeld om het kabinet inzicht te geven in welke bedrijven voor de grootste uitstoot zorgen en zo natuurgebieden beschadigen. Ammoniakuitstoters In de top 100 ammoniakuitstoters staan Rockwool, Yara en Chemelot in de top […]

Luchtkwaliteit vanaf 2023: Uurlijkse metingen vanuit de ruimte

Momenteel wordt wereldwijd de luchtkwaliteit op verschillende manieren gemeten, een van die manieren is via remote sensing. Veelal zijn de dagelijkse drijfveren van vandaag, om beleidsmatig geen gebruik te maken van satellietdata, dat de resolutie te laag is en dat TROPOMI te weinig meetmomenten heeft.   Voorlopers Vanaf 2002 werden luchtkwaliteit- en klimaatcomponenten al gemeten […]