De stikstofcrisis inzichtelijk

Lees hier meer over piekbelasters, het stikstofprobleem, de meest vervuilde gemeenten in Nederland en leer meer over de top 100 grootste uitstoters in Nederland.
Hoe worden piekbelasters bepaald?

Om piekbelasters te kunnen bepalen is het belangrijk om integraal naar stikstofdioxide en ammoniak te kijken. Het is belangrijk om te kijken naar emissie en de concentratie.

Landoppervlakte

In een range van 1 kilometer rondom Natura 2000 gebieden mogen geen stikstof uitstotende activiteiten meer plaatsvinden volgens het kabinet. Door dit in kaart te brengen eerste piekbelasters te bepalen.

Top 100 lijsten

De grootste uitstoters zijn te bepalen aan de hand van metingen gecombineerd met de emissieregistratie. Er zijn twee Top100 lijsten, van zowel NO₂ als NH₃ . Deze kunnen als basis dienen om te bepalen wie de grootste uitstoters zijn.

Verkeer

Een grote stikstofdioxide belaster is het verkeer. In onze ranking van steden is het verkeer een hele belangrijke bron. In Nederland stoten benzineauto’s circa 1,7.miljoen ton NO₂ uit en dieselauto’s in Nederland ongeveer 4 miljoen ton.

Weer- & winddata

Het is belangrijk rekening te houden met de weersinvloeden. Uitstoot van stikstof verspreid zich in het gebied waar het ontstaat. Door weersinvloeden mee te nemen in algoritmes is het mogelijk om te bepalen vanuit welke kant de emissie is ontstaan.

Realtime satellietdata

Door de ruwe satellietdata te combineren met algoritmes waardoor op leefniveau emissies en concentraties inzichtelijk te maken zijn, zijn gebieden in kaart te brengen. En daarmee worden de beleidskeuzes op basis van de juiste meetdata gemaakt.

De meest vervuilde gemeenten van Nederland

Per gemeente zijn de grootste uitstoters te bepalen. In onderstaande kaarten zijn de gemeenten afgebeeld met hun gemiddelde concentraties stikstofdioxide en ammoniak over 2021.

Veelgestelde vragen

Stikstof zit overal in de lucht. Het is een voedingsstof voor plantgroei en wordt daarom gebruikt in meststoffen. Echter wordt de huidige hoeveelheid stikstofdioxide en ammoniak (vaak aangeduid als “stikstof”), voornamelijk uitgestoten door landbouw, industrie en verkeer schadelijk voor mens én natuur.

Zodra een plant voldoende stikstof heeft opgenomen, spoelt het restant uit naar het grondwater. Andere voedingsstoffen spoelen mee, waardoor een tekort aan voedingsstoffen ontstaat. Sommige planten groeien hierdoor te hard en andere juist niet meer. Een stikstofoverschot tast de biodiversiteit aan.

Het stikstofprobleem is niet magisch in 2019 ontstaan. Het speelt al jarenlang. In de jaren 80 was er veel aandacht voor het probleem zure regen die werd veroorzaakt door de stikstofuitstoot. Daarna is de uitstoot sinds 1990 gehalveerd. Ondertussen daalt de uitstoot van stikstofdioxide al dertig jaar, maar sinds 2010 is de afname in de uitstoot van ammoniak gestagneerd. Nog steeds zijn wij in Nederland één van de grootste uitstoters van stikstofdioxide en ammoniak.

In 2015 is daarom het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) geïntroduceerd. Deze moest uitkomst bieden, maar dat is het zoveelste “geitenpaadje” van onze overheid. Het programma werd voornamelijk gebruikt om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten. In 2019 kwam de Raad van State dan ook met een uitspraak tegen het PAS. Deze uitspraak zorgde ervoor dat er geen nieuwe vergunningen meer worden uitgegeven voor het bouwen van woningen, wegverbredingen en de aanleg van nieuwe stallen.

Om de natuur te beschermen en om PAS-melders een vergunning te geven moet de stikstof uitstoot in Nederland drastisch inkrimpen. Op 5 oktober 2022 is er een rapport gepubliceerd door Johan Remkes met een advies hoe Nederland de komende jaren de stikstofdoelen kan bereiken. Hierin wordt gezegd dat piekbelasters hun uitstoot moeten minimaliseren. Dit zijn bedrijven en organisaties die een hoge stikstofdepositie veroorzaken op de Natura-2000 gebieden. Maar wie deze piekbelasters precies zijn en wat de volgende stap is heeft het kabinet nog niet duidelijk gemaakt.
Bij Caeli weten wij wat er speelt in de stikstofcrisis. Wij vinden het belangrijk dat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Wij baseren de keuzes op basis van onafhankelijke data. Door middel van satellietdata, gecombineerd met onze algoritmes en toepassing van artificial intelligence bieden wij data en inzicht. Uitstoot en concentratie is essentieel om inzicht te krijgen in de piekbelasters in Nederland.
Het is belangrijk rekening te houden met de weersinvloeden. Uitstoot van zowel NO₂ als NH₃ verspreid zich in het gebied waar het ontstaat. Door windrichting, windsnelheid, luchtvochtigheid en temperatuur mee te nemen in algoritmes is het mogelijk om te bepalen vanuit welke kant de emissie is ontstaan. Bovendien is zeer goed te bepalen, op dag, maand -en jaarniveau welke gebieden het meest belast worden. In de satellietdata die wij toepassen worden weersinvloeden meegenomen.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact met ons op, of bezoek ons op onze sociale media kanalen.