NO2

Stikstofdioxide

Stikstofdioxide, NO2, is een luchtverontreinigende stof, vooral afkomstig uit verkeer en industrie. Deze stof maken wij inzichtelijk door onder andere stikstofkaarten op maat.
Visualization of a Nitrogen Dioxide molecule.
Wat is stikstofdioxide?

Een onzichtbaar gevaar in de lucht

NO2 is een gas samengesteld uit één stikstofatoom en twee zuurstofatomen. Het wordt beschouwd als luchtverontreiniging omdat het negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de mens en het milieu. Het is belangrijk om deze gasvorm te visualiseren om de uitstoot ervan te verminderen.

Waar komt het vandaan?

Invloed van menselijke activiteiten

Het gas is een bijproduct van het verbranden van fossiele brandstoffen en komt voornamelijk vrij als gevolg van menselijke activiteiten. De belangrijkste bronnen van NO2-uitstoot zijn vervoer, energieopwekking en industriële processen. De uitstoot van voertuigen is vooral concentreerd in stedelijke gebieden met veel verkeer.
Wat zijn de gevolgen

Schadelijke impact op mens en natuur

lungs
Schade aan luchtwegen
NO2 kan erg schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Het gas kan namelijk doordringen in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Dit kan zorgen voor astma en andere longklachten.
biodiversity icon
Vermindering biodiversiteit
Wanneer er te veel NO2 vrijkomt in de bodem of het water, kan het ook schadelijk zijn voor de natuur. Bepaalde soorten planten en dieren verdwijnen uit gebieden. Dit heeft invloed op de kringlopen van de aarde.
Hoe kunnen wij helpen
Luchtkwaliteit in beeld met onze monitor
Onze Air Quality Monitor geeft inzicht in de luchtkwaliteit om te helpen juiste beslissingen te maken. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om gebieden met hoge NO2 en PM niveaus in kaart te brengen en deze over langere periodes te monitoren.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact met ons op, of bezoek ons op onze sociale media kanalen.