CH4

Methaan

Methaan is een broeikasgas dat bijdraagt aan klimaatverandering. Methaan komt vooral voort uit de veehouderij. Caeli zorgt voor oplossingen om de methaanemissie tegen te gaan.
A 3D rendering of a methane molecule, represented by a central carbon atom surrounded by four hydrogen atoms, arranged tetrahedrally
Wat is methaan?

Een broeikasgas met een grote impact

Methaan is een broeikasgas dat bijdraagt aan klimaatverandering. In tegenstelling tot CO2, verdwijnt methaan niet voor duizenden jaren in de atmosfeer, het kan al binnen enkele decennia verdwijnen. Maar methaan heeft wel een sterk verwarmend effect, dat aanzienlijk bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

60% menselijke bijdrage
Wereldwijd is meer dan 60% van de totale methaanemissie afkomstig van menselijke activiteiten.
80x sterker dan CO2
Methaan heeft meer dan 80 keer het opwarmende vermogen van CO2 in de eerste 20 jaar nadat het de atmosfeer bereikt.
20% van aardopwarming
Minstents 20% van de opwarming van de aarde kan worden toegeschreven aan het methaan.
40% reductie voor 2030
Het klimaatakkoord kan niet worden bereikt zonder de methaanemissies tegen 2030 met 40-45% te verminderen.
Waar komt het vandaan?
Belangrijke bronnen van methaan emissies
Methaanemissies komen voornamelijk uit landbouw, de fossiele brandstofindustrie en sommige industriële processen. Landbouw is een significante bron, omdat het wordt geproduceerd door ruwvoer eters en rijstteelt. Fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en aardgas geven ook methaan vrij tijdens productie en transport. Landfill en afvalbehandeling genereren ook methaan.
Wat zijn de gevolgen?
Schadelijke impact op mens en natuur
Verdringen van zuurstoftoevoer
Het inademen van een hoge concentratie methaan kan zorgen voor ademnood, hoofdpijn, sufheid en bewusteloosheid. Het is namelijk een zuurstofverdringer.
Bijdrage aan klimaatverandering
CH4 is verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de opwarming van de aarde sinds het pre-industriële tijdperk. De klimaatverandering zorgt voor extremer weer met zware regenbuien, overstromingen en hittegolven.
Vorming van troposferisch ozon
CH4 is een belangrijk voorlopergas van de schadelijke stof, troposferisch ozon. Wereldwijd is de toegenomen methaan emissie verantwoordelijk voor de helft van de stijging van de ozonconcentraties in de troposfeer.
Hoe kunnen wij helpen?
Methaanuitstoot in kaart met onze data
Onze data helpt bij het verminderen van methaanemissies door concentraties in de lucht te identificeren, bronnen en lekkages te herkennen en deze op de lange termijn te monitoren. Deze aanpak stelt ons in staat om de belangrijkste bronnen te bepalen en de vooruitgang bij het verminderen van emissies te volgen.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact met ons op, of bezoek ons op onze sociale media kanalen.