CO2

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide, CO2, neemt toe door menselijke activiteit. Onze oplossingen en data dragen bij aan het verlagen van CO2 en het meten van genomen stappen.
Meer warmte in atmosfeer door toenemende broeikasgassen, waaronder koolstofdioxide
Wat is koolstofdioxide?

Katalysator voor klimaatverandering

Koolstofdioxide is een natuurlijk voorkomend gas dat van groot belang is voor de natuurlijke processen op aarde. Het is een verbinding van koolstof en zuurstof en een broeikasgas dat invloed heeft op het klimaat. Menselijke activiteiten hebben geleid tot een toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, waardoor de aarde opwarmt en de zeespiegel stijgt.
Waar komt het vandaan?

Grootste veroorzakers van CO2 emissies

Het gas wordt voornamelijk uitgestoten bij menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, die worden gebruikt om elektriciteit te genereren, gebouwen te verwarmen, vervoer aan te drijven en industriële processen aan te drijven. De energie- en transportsectoren zijn de grootste bronnen van CO2-emissies, terwijl de Verenigde Staten, China en India de grootste veroorzakers van emissies zijn.
Wat zijn de gevolgen?

Schadelijke gevolgen voor mens en natuur

Problemen longen
Effect op adamhalingsfuncties
CO2 is nodig voor inwendige ademhaling in het menselijk lichaam. Daarnaast regelt het gas de pH van het bloed. Echter kan te veel CO2 schadelijk zijn voor de mens, hoge concentraties beïnvloeden ademhalingsfuncties.
Toename van broeikasgassen
Toename van de hoeveelheid CO2 zorgt voor een overvloed aan broeikasgassen die extra warmte vasthouden. Met als gevolg, smeltende ijskappen en stijgende zeespiegels, die overstromingen veroorzaken
Hoe kunnen wij helpen?

Efficiënt tracken van CO2-emissies

Onze Carbon Emission Monitor kan bedrijven helpen bij het in kaart brengen van CO2-concentraties en het identificeren van emissiebronnen, waardoor ze de emissies kunnen tracken, aan regelgeving kunnen voldoen en duurzaamheidsinitiatieven kunnen ondersteunen.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact met ons op, of bezoek ons op onze sociale media kanalen.