Methaan

Methaan, ofwel CH4, is een broeikasgas. Deze draagt bij aan klimaatverandering. Methaan komt vooral voort uit de veehouderij, dieren zoals koeien stoten het gas uit. Caeli zorgt voor oplossingen om de methaanemissie tegen te gaan.

Wat is methaan?

Methaan (CH4) is een broeikasgas, dat bijdraagt aan de klimaatverandering. Methaan verdwijnt uit zichzelf uit de atmosfeer. Terwijl koolstofdioxide duizenden jaren kan blijven hangen, verdwijnt methaan in slechts tientallen jaren. Echter heeft methaan een sterk opwarmend effect, waardoor het ontzettend veel bijdraagt aan de opwarming van de aarde. 

60% menselijke bijdrage

Wereldwijd is meer dan 60% van de totale methaanemissie afkomstig van menselijke activiteiten.

80x sterker dan CO

Methaan heeft meer dan 80 keer het opwarmende vermogen van koolstofdioxide (CO2) in de eerste 20 jaar nadat het de atmosfeer bereikt.

20% van aardopwarming

Minstents 20% van de opwarming van de aarde kan worden toegeschreven aan het methaan. 

40% reductie voor 2030

Het klimaatakkoord kan niet worden bereikt zonder de methaanemissies tegen 2030 met 40-45% te verminderen.

Emissiebronnen

Methaanemissies zijn voor een groot deel afkomstig vanuit de veehouderij. Het wordt gevormd in de pens van herkauwende landbouwdieren zoals koeien, schapen en geiten. Deze dieren stoten het gas vervolgens uit. Het gas wordt ook gegenereerd op stortplaatsen als afval ontleed.

methaan_emissiebronnen

Impact van methaan op mens en natuur

Verdringen van zuurstoftoevoer 

Het inademen van een hoge concentratie methaan kan zorgen voor ademnood, hoofdpijn, sufheid en bewusteloosheid. Het is namelijk een zuurstofverdringer. 

Bijdrage aan klimaatverandering

CH₄ is verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de opwarming van de aarde sinds het pre-industriële tijdperk. De klimaatverandering zorgt voor extremer weer met zware regenbuien, overstromingen en hittegolven.

Vorming van troposferisch ozon

CH₄ is een belangrijk voorlopergas van de schadelijke stof, troposferisch ozon. Wereldwijd is de toegenomen methaan emissie verantwoordelijk voor de helft van de stijging van de ozonconcentraties in de troposfeer.

Hoe helpt satellietdata bij het methaan probleem?

Onze data kan de fundering zijn voor het verminderen van de methaanuitstoot.