Koolstofdioxide

Koolstofdioxide, CO2, neemt toe door menselijke activiteiten. Onze oplossingen dragen bij aan het verminderen van CO2, en het meten van maatregelen.

Wat is koolstofdioxide?

Koolstofdioxide, CO2, is een gas dat cruciaal is voor de natuurlijke kringlopen op aarde. Het is de verbinding van koolstof en zuurstof. Koolstofdioxide is een broeikasgas en heeft hierdoor effect op het klimaat.

Emissiebronnen

Koolfstofdioxide is van nature al aanwezig in de atmosfeer, maar neemt sterk toe door menselijke activiteiten. CO2 ontstaat door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen. Daarnaast neemt het gas ook sterk toe door natuurrampen zoals een vulkaanuitbarsting of een bosbrand.

koolstofdioxide_emissiebronnen

Impact van koolstofdioxide op mens en natuur

Effect op adamhalingsfuncties

CO2 is nodig voor inwendige ademhaling in het menselijk lichaam. Daarnaast regelt het gas de pH van het bloed. Echter kan te veel CO2 schadelijk zijn voor de mens, hoge concentraties beïnvloeden ademhalingsfuncties.

Toename broeikasgassen

Toename van de hoeveelheid CO2 zorgt voor een overvloed aan broeikasgassen die extra warmte vasthouden. Met als gevolg, smeltende ijskappen en stijgende zeespiegels, die overstromingen veroorzaken
koolstofdioxide_oplossingen_dashboard

Hoe helpt satellietdata bij het koolstofdioxide probleem?

Onze oplossingen kunnen helpen om COconcentratie in kaart te brengen, en in beeld te krijgen waar bronnen zich bevinden. Als een bedrijf wil verminderen in de uitstoot van CO2, kunnen wij meten of de maatregelen ook echt werken en er vermindering plaatsvindt.