Ammoniak

Ammoniak, NH3, verspreid zich door de lucht. Dit gas wordt geproduceerd door onder andere kunstmest. Onze oplossingen brengen ammoniakconcentratie in de lucht in kaart.

Wat is ammoniak?

Ammoniak, NH3, is een kleurloos gas met een sterke geur. Het is een verbinding van stikstof en waterstof. Nadat het gas is uitgestoten blijft het enkele uren in de atmosfeer en in die tijd kan wind het gas over grote afstanden verspreiden. Hierdoor kan het kilometers verder dan waar het is uitgestoten in de lucht hangen. Daarbij kan het gas neerslaan op de grond, dit noemen we depositie.

Emissiebronnen

Ammoniak wordt in grote hoeveelheden geproduceerd voor het maken van onder andere kunstmest, schoonmaakmiddelen en koelmiddel. Daarnaast stoten dieren het uit na het eten van eiwitten.
ammoniak emissiebronnen

Impact op mens en natuur

Aantasting biodiversiteit 

In de natuur zorgt het gas voor vermesting. Hierdoor zullen sommige planten zoals gras en brandnetels andere planten verdringen.

Last van slijmvliezen

In hoge concentraties kan het gas giftig zijn voor mensen. Zo kunnen mensen last krijgen van geur- en slijmvliezen of kan het de ademhalingsorganen aantasten.

Vorming van fijnstof

Ammoniak kan in de lucht worden omgezet worden in fijnstof. Dit gebeurt als het met stikstof- en zwaveloxiden in aanraking komt. Fijnstof is schadelijk voor menselijke gezondheid.
ammoniak oplossingen op dashboard

Hoe helpt satellietdata bij het ammoniak probleem?

Onze oplossingen kunnen de ammoniakconcentratie in de lucht weergeven. Wij brengen nauwkeurig concentratries in een bepaald gebied in beeld. Onze data kan worden gebruikt om gemeten niveaus te verklaren, te monitoren, en zorgt voor voortschrijdende inzichten bij beleidsbeslissingen.