Nitrogen Insights Monitor

Transform your nitrogen practices with our advanced monitor

Our product allows you to easily visualize and track nitrogen levels. With this tool, you can optimize your nitrogen management and reduce emissions.
What to expect?
What to expect from the NIM?
Data package
We provide you with our data in all possible formats. CSV and TIFF files to get started right away.
Documentation
Receive a report with explanation of our findings. Including maps and graphs for the right insights.
Accessible dashboard
Access your data anywhere, anytime. In your own online dashboard, with your own data.
Support
We provide professional knowledge on the material and offer technical support.
Data package
We provide you with our data in all possible formats. CSV and TIFF files to get started right away.
Documentation
You will receive a report with explanation of our findings. Including maps and graphs for the right insights.
Accessible dashboard
Access your data anytime, anywhere. Your own online dashboard, with your own data.
Support
We provide professional knowledge on the material and offer technical support.
Combine data sources
Learn from the past
Our satellite data can be used in conjunction with ground measurement stations to provide highly accurate readings of various environmental and meteorological conditions. By comparing data collected from both sources, we are able to triangulate and validate the information, resulting in a more comprehensive understanding of the situation.
Combine data sources
Werken aan een gebiedsgerichte aapak

Al sinds de PAS uitspraak in 2019 helpen wij gemeenten en provincies met de aanpak van de stikstofcrisis. Of het nu gaat om de gebiedsgerichte aanpak of het Nationaal Programma Landelijk Gebied Aanpak Stikstof gaat, ons product levert data van het gehele gebied. De data is zelfstandig toe te passen waardoor inzichten voor het gehele gebied te vergelijken zijn met beschikbare databronnen.

Combine data sources
Werken aan een gebiedsgerichte aapak
Met gebruik van onze satellietdata zijn de gemeentes en provincies met de grootste concentraties NO₂ en NH₃ te bepalen. Deze ranking is jaarlijks te bepalen en daarna per maand te monitoren door maandelijkse satellietdata. Door de ruwe satellietdata te combineren met algoritmes waardoor op leefniveau emissies en concentraties inzichtelijk te maken zijn, zijn gebieden in kaart te brengen. En daarmee worden de beleidskeuzes op basis van de juiste meetdata gemaakt.