PM

Fijnstof

Fijnstof zijn alle kleine deeltjes in de lucht. Deze worden makkelijk ingeademd waardoor het schadelijk is voor de gezondheid. Wij brengen fijnstof in kaart met verschillende datasets.
Wat is fijnstof?

Tiny particles with a giant Impact

Fijnstof is een verzamelnaam voor alle kleine deeltjes in de lucht. Het kan afkomstig zijn van natuurlijke bronnen (erosie van bodem, zeezout, woestijnzand) of van menselijk veroorzaakte bronnen zoals wegverkeer. Ook kunnen gassen zoals stikstofoxiden, zwaveldioxide en ammoniak nieuwe vaste deeltjes vormen of zich hechten aan bestaande fijnstof deeltjes.
Gezondsheidseffecten
Kleine deeltjes met grote effecten
Grove deeltjes: PM₁₀

Grove deeltjes zijn de deeltjes in de lucht van ongeveer 10 micrometer. Deze worden afgevangen in de bovenste luchtwegen en kunnen hier zorgen voor ademhalingsproblemen en slijmvliesaandoeningen.

Fijne deeltjes: PM₂.₅

PM₂.₅ zijn kleine diameter van gemiddeld 2,5 micrometer. Het bereikt de luchtwegen en de longen. Naast adamhalingsproblemen kan het ook zorgen voor irritatie van de ogen, neus, keel en longen.

Inhaleerbare deeltjes: PM₁

Er kan een deel van de fijnstof achterblijven in de longblaasjes. Dit kan het risico op luchtweg aandoeningen vergroten.

 

Ultrafijne deeltjes: PM₀,₁

Ultrafijnstof is extra gevaarlijk omdat het in de bloedbaan terecht kan komen, met hart- en vaatziekten als gevolg. Het heeft ook negatief effect op de ontwikkeling van ongeboren baby’s.

Gevolgen van fijnstof in het lichaam

Hoe kleiner, hoe gevaarlijker. Na het inadmen kunnen de verschillende soorten fijnstof tot diverse dieptes van het lichaam doordringen.
Waar komt het vandaan?

Tracing the emissions

Fijnstof wordt uitgestoten door verschillende bronnen. De belangrijkste hiervan zijn wegverkeer, verbranding zoals houtstook, havens en landbouw. Ook is veel fijnstof afkomstig van natuurlijke bronnen als bodemstof en zeezout.

Hoe helpen wij bij het fijnstof probleem?

Het is belangrijk dat de kwaliteit van de lucht wordt verbeterd om dit tegen te gaan. Onze oplossingen meten de concentraties fijnstof in de lucht. Zo kunnen wij helpen om maatregelen zoals het Schone Lucht Akkoord in kaart te brengen om te zien of er ook echt verschil ontstaat.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact met ons op, of bezoek ons op onze sociale media kanalen.